Loading...
Program wyborczy2018-09-27T10:07:45+00:00

Hasłowy program Gospodarka, Innowacje, Turystyka wskazuje 3 główne obszary działań, do których pragnę Państwa przekonać.

 • Priorytet w obsłudze klienta biznesowego

 • Ulgi podatkowe dla osób zatrudniających pracowników

 • Budżet Obywatelski

 • 5 kilometrów dróg lokalnych w 5 lat /szczególnie dróg dojazdowych do pól i w rozbudowującym się Krasnobrodzie/

 • Promowanie gminy jako miejsca gdzie warto inwestować i zamieszkać

 • Wspieranie zbytu owoców miękkich dla rolników (zachęcanie inwestorów do budowy przetwórni, chłodni dających również miejsca pracy)

 • Budowa hali widowiskowo – sportowej

 • Efektywne pozyskiwanie środków unijnych i zewnętrznych z różnych źródeł

 • Forum Młodych – finansowanie pomysłów, które przyczynią się do rozwoju miasta i gminy /Bank Pomysłów/

 • Stypendia dla uzdolnionej młodzieży
 • Innowacja organizacyjna – czas pracy urzędu miejskiego wydłużony jednego dnia do godziny 17.00

 • Innowacja prawna – obsługa urzędu i mieszkańców miasta i gminy Krasnobród przez kancelarię prawną  i prawnika w godzinach pracy urzędu

 • Innowacja informatyczna – informatyzacja urzędu:

  • informatyk do dyspozycji mieszkańców i urzędu w godzinach pracy urzędu
  • e – wydanie Gazety Krasnobrodzkiej
  • zmiana strony internetowej urzędu
  • internetowy serwis ogłoszeń lokalnych
 • Radykalna poprawa poziomu i czystości wody w zalewie

 • Redefinicja kalendarza imprez stałych i cyklicznych

 • Definitywne rozwiązanie problemu wyciągu narciarskiego

 • Zmiana strategii promocji miasta i gminy Krasnobród

 • Strefy płatnego parkowania w gestii miasta

 • Miejskie rowery

 • Mobilna informacja turystyczna w sezonie turystycznym

 • Pomysły na wydłużenie sezonu

 • Strefy bezpłatnego internetu – ławeczki solarne

 • Wypracowanie produktu turystycznego rozpoznawalnego jako marka Krasnobród

 • Budowa ścieżek rowerowych we współpracy z gminami sąsiednimi

 • Wsparcie działań poprawiających zasięg telefonii komórkowej na terenie miasta i gminy Krasnobród

 • Modernizacja oczyszczalni ścieków w Krasnobrodzie
 • Efektywna walka z dzikimi wysypiskami śmieci.

Zapraszam na spotkanie!